Συνεργάτες

Προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική υποστήριξη των πελατών μας, αναπτύξαμε ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών όπως :

  • Νομικούς Συμβούλους - Δικηγόρους
  • Σύμβουλους  Πληροφορικής – Προγραμματιστές -Μηχανογράφους
  • Συμβούλους εξειδικευμένους σε Επιδοτούμενα  Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κοκ
  • Γραφίστες
  • Μελετητές
  • Τραπεζικούς
  • Γραφεία επιλογής και αξιολόγησης  προσωπικού
  • Γραφεία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

και είμαστε σε θέση  να σας στηρίξουμε διαμορφώνοντας για κάθε έργο την κατάλληλη ομάδα εργασίας.

Νομικές Συμβουλές Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας


Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους Νομικούς συμβούλους, καταρτισμένους επιστημονικά, με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή νομικών υπηρεσιών για  την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας στους τομείς του εμπορικού, τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου.

Μηχανογραφική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Συνεργαζόμαστε με εταιρίες που παρέχουν ολοκληρωμένες λογισμικές εφαρμογές και εφαρμογές μηχανογράφησης για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.