Υπηρεσίες για Ιδιώτες-Φυσικά πρόσωπα

Το Λογιστικό μας γραφείο απαρτίζεται από ανθρώπους που ενημερώνονται συνεχώς για όλες τις Νομοθετικές αλλαγές και εξελίξεις, με σκοπό πάντα να δίνουμε τις καλύτερες και πιο προσοδοφόρες λύσεις στους  πελάτες μας. Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και παροχή λογιστικών και οικονομικών συμβουλών όλο το χρόνο.

Στόχος μας είναι να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης  και βέλτιστης εξυπηρέτησης προς το οικονομικό όφελος των πελατών μας.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε και σας παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα Φοροτεχνικών Υπηρεσιών.