Outsourcing επιχειρήσεων


ΘΑ  ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OUTSOURCING ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΟΠΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ  ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ  ΠΟΡΩΝ

 

Outsourcing είναι η ανάθεση όλων των υπηρεσιών και εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη, δηλαδή σε μια εταιρία που εξειδικεύεται σ' ένα τομέα.

 

Η ανάθεση μέρους των εργασιών μιας επιχείρησης σε τρίτους αποτελεί συχνό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, εργασίες όπως  οι λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, η μισθοδοσία, οι προσλήψεις, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, μέσω "ελεύθερης" εργασιακής σχέσης - ελεύθερης, με την έννοια ότι ο επιχειρηματίας δεν απασχολεί προσωπικό με εξαρτημένη σχέση (μισθό), αλλά καταβάλλει κάποιο αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί για τις υπηρεσίες που λαμβάνει.

 

Τα τελευταία χρόνια, στο "στόχαστρο" του outsourcing έχουν βρεθεί  οι Οικονομικές Υπηρεσίες. Η ανάθεση των εργασιών αυτών αν οργανωθεί με σωστό και ορθολογικό τρόπο μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε μια επιχείρηση, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

 

Η υιοθέτηση του outsourcing επιτρέπει στην επιχείρηση :

  • να εξοικονομήσει σημαντικά κεφάλαια, γιατί αποφεύγει την αγορά υλικού (hardware) και λογισμικού (software),
  • να  αποφύγει δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software.
  • να εξαλείψει τα περιθώρια λάθους που μπορούν να προκύψουν από την εκπαίδευση ενός νέου ατόμου, καθώς επίσης και να απελευθερωθεί από τον συνεχή έλεγχο για εντοπισμό λαθών του εν λόγω ατόμου.

Με λίγα λόγια  : Αντί η εταιρία  να αγοράσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να προσλάβει υπαλλήλους που θα τον διαχειρίζονται, θα τον συντηρούν και θα τον αξιοποιούν, αναθέτει σε κάποιον εξωτερικό (εταιρικό) συνεργάτη αυτές τις εργασίες καταβάλλοντάς του κάποιο αντίτιμο "ενοικίασης" υπηρεσιών και εργασιών.
Το αντίτιμο αυτό είναι κατά πολύ μικρότερο συγκριτικά με το κόστος που θα προέκυπτε αν η ίδια εργασία πραγματοποιούνταν από την ίδια την επιχείρηση.

 

Επιπλέον, εκτός από το σημαντικό κόστος που καλείται να καταβάλει μια επιχείρηση που θέλει να αγοράσει δικό της εξοπλισμό και να αναλάβει τις σχετικές εργασίες, υπάρχει και το ζήτημα της φθοράς και της γρήγορης απαξίωσης των τεχνολογιών.. Με το outsourcing, το ζήτημα της απαξίωσης ή της φθοράς του εξοπλισμού αφορά μόνο στην εταιρία που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Παράλληλα, τα κεφάλαια που εξοικονομούνται από την επιχείρηση, μπορούν να επενδυθούν σε άλλες, πιο "ουσιαστικές" δραστηριότητες μιας ΜΜΕ, λ.χ. στην παραγωγική διαδικασία ή στην επέκταση της επιχείρησης.

 

Εξάλλου, η ανάθεση εργασιών σε τρίτους συνεπάγεται :

  • εξοικονόμηση χρόνου,
  • περιορισμό των λειτουργικών εξόδων,
  • καλύτερη επιχειρηματική λειτουργία και οργάνωση,
  • επικέντρωση της επιχείρησης στους τομείς ζωτικής σημασίας,

Ο λόγος είναι προφανής: οι εταιρίες που εξειδικεύονται στις σύγχρονες Οικονομικές  εφαρμογές βρίσκονται μέσα στις εξελίξεις, διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία τους ταυτίζεται με την καινοτομία.

 

Η Εταιρία  «¨Your Business Support¨_Σιδηρά Βούλα & Συνεργάτες»,  μέσω τις πρωτοπόρας αυτής υπηρεσίας του Outsourcing,  δίνει την ευκαιρία στην εταιρία σας με συγκριτικά χαμηλό κόστος, να έχει ένα άρτια οργανωμένο σύστημα οικονομικών υπηρεσιών (Λογιστικές, Φορολογικές, Εργασιακές Υπηρεσίες), ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν Σύμβουλος σε θέματα που προκύπτουν και χρήζουν σωστής και άμεσης επίλυσης. Το γραφείο μας, έχει πρόσβαση σε "φρέσκες", μοντέρνες λύσεις, και συγχρόνως επιτρέπει  στην επιχείρησή σας να απεμπλακεί από την στασιμότητα και την επιφυλακτικότητα, που δυστυχώς έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλληλες αλλαγές που πραγματοποιούνται από το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας μας.