Προφίλ

Tο γραφείο μας ιδρύθηκε το 2005, από την κα Σιδηρά Βούλα Oικονομολόγο απόφοιτο του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Λογίστρια- Φοροτεχνικό Α’ τάξεως, με ειδίκευση στους τομείς :

  • διοικητική λογιστική
  • βιομηχανική κοστολόγηση
  • λογιστική παροχής υπηρεσιών στο χώρο της υγείας
  • επιχειρησιακή στρατηγική
  • διαχείριση κρίσεων, διάσωση και εξυγίανση επιχειρήσεων
  • Βασικός μας στόχος, είναι η σωστή ενημέρωση του κάθε επιχειρηματία, η καθοδήγηση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης του και η σωστή και συνεπής  παρακολούθηση του λογιστηρίου του. Στοχεύουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην φερεγγυότητα, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στην υπευθυνότητα.

Το Λογιστικό μας γραφείο δίνει λύσεις στον επιχειρηματία, γρήγορα και σωστά εξοικονομώντας του, χρόνο και χρήμα.


H ποιότητα, η εχεμύθεια και η εμπειρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γραφείου μας. Άρτια οργανωμένο με μια αξιόλογη ομάδα ανθρώπων, ειδικεύεται στις σύγχρονες λογιστικοοικονομικές μεθόδους, βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις, με αποτέλεσμα να μπορεί να προτείνει τις καλύτερες και πιο καινοτόμες λύσεις στις επιχειρήσεις – πελάτες μας. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες μιας μικρής, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης. Λόγω της εμπειρίας, της εξειδίκευσης και του μηχανογραφικού εξοπλισμού του γραφείου μας, μειώνουμε τους κινδύνους σας και διασφαλίζουμε την ποιότητα της υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στην τακτική προσωπική επαφή του γραφείου μας, με τον επιχειρηματία. Η καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail, κινητό κλπ) αποτελεί την βάση για την γρήγορη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της κάθε επιχείρησης.