Σεμινάρια για Όλους!!!

Η Σιδηρά Βούλα είναι Σύμβουλος σχετικά με θέματα προσωπικής επιτυχίας και καλλιέργειας των προσωπικών ικανοτήτων. Μέσα από ομιλίες, σεμινάρια, ομαδικές - ατομικές συνεδρίες και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτήσουν πλήρεις και ουσιαστικές ζωές τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.